Frivillig på Oldemorstoft

Det er et aktivt hold af del af frivillige, der hjælper Museum Oldemorstoft med fortsat at være en spændende og levende del af lokalområdet.

Museet er ramme omkring en aktiv gruppe af frivillige, som hjælper os i det daglige og ved vores tilbagevendende begivenheder.

PT. ER DER VENTELISTE FOR AT BLIVE FRIVILLIG PÅ OLDEMORSTOFT - MEN KIG FORBI OG HØR OM MULIGHEDERNE.

Frugthave:

Museet har en stor frugthave, hvor vi arbejder på at bevare de særlige, sønderjyske frugtsorter. Frivillige hjælper os med at passe den og får også del i frugtudbyttet.

Kustoder:

Museet har en gruppe af frivillige kustoder, som hjælper os med at bemande museet, fx i weekender og ferier.