Told- og Skat

Told- og Skattemuseet: Nu kan du opleve den nye, permanente udstilling, der bygger på samlingen fra det lukkede Told- og Skattemuseum, der tidligere lå i København.

Told- og Skattemuseets udstilling ligger nu på Oldemorstoft i Padborg. Besøg udstillingen og bliv klog på 800 års told- og grænsehistorie, hør om plovskatten og og de middelalderlige afgifter accise og konsumption. Også studetolden, der er vigtig i lokalområdet her på Hærvejen har sin plads i historien. De blå grænsegendarmer har også en vigtig plads i udstillingen.

Du kan som en del af oplevelsen ringe til toldere og gendarmer undervejs i udstillingen, heriblandt tolderen i Bov år 1634, der fortæller om de ufatteligt mange stude, han skulle fortolde.